در حال بارگزاری....
دانلود

حاج محمود کریمی -شب پنجم محرم94

نسیم به پرچم می خوره/ چشا به زمزم می خوره/ برا تموم روضه ها/ یه روز به دردم میخوره ... شور حاج محمود کریمی در شب پنجم محرم (شب پنجم محرم 1394 - هیئت رایه العباس تهران)