در حال بارگزاری....
دانلود

روند طولانی ساخت المانهای ورودی شهر شیراز

ورودی های کلانشهر شیراز وضعیت مناسبی نداشته و پروژه های زیباسازی شهرداری، روندی طولانی را طی می کنند.