در حال بارگزاری....
دانلود

پسر فروغ فرخزاد: سنگ قبر که برای آدم مادر نمی شه/قسمت 2

وقتی 3 ساله بود، مادرش فروغ فرخزاد از پدرش پرویز شاپور جدا شد. پدرش هیچ وقت اجازه نداد مادرش را ببیند. کامیار در خانه مادربزرگش با عمو و پدرش زندگی کرد.
کامیار 2کتاب شعر دارد. نقاشی می کشد و گیتار می زند. در شرایطی که کتاب های مادرش همیشه در صدر فروش عنوان های کتاب بوده و آمار فروش کتاب های پرویز شاپور (پدر کاریکلماتور ایران) هم بالاست، ولی چه کسی می داند این روزها کامیار پسر فروغ فرخزاد کجاست...