در حال بارگزاری....
دانلود

رستوران بارگاه هتل بین المللی قصر طلایی مشهد- رزرو هتل مشهد

رستوران بارگاه هتل بین المللی قصر طلایی مستقر در تراس طبقه دوم مشرف به بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) می باشد.
http://ghasrtalaee.com