در حال بارگزاری....
دانلود

مرغ منجمد را به قیمت یک ماه اخیر مرغ کشتار روز بخرید!

شبکه خبر- 7 اسفند 93- 20:00| این روزها شیب قیمت مرغ و قیمت هایی که از گوشه و کنار ازش به گوش می رسد خیلی ها را حساس کره است. اما وزیر جهاد کشاورزی این هفته به این قیمت های مرغ توی مغازه ها حساس شد و گفت: مرغ 8 هزار تومانی نخرید!


مطالب پیشنهادی