در حال بارگزاری....
دانلود

پدر این دختر با ربات آمبولانس از مرگ نجات یافت

ربات آمبولانس با نجات جان پدر در کمتر از 2دقیقه از وقوع حادثه، ارمغان زندگی را به دختر هدیه میکند