در حال بارگزاری....
دانلود

راه اندازی خط تولید پایلوت نیمه صنعتی اکسید عناصر نادر

شبکۀ خبر- 18 فروردین 94- 07:00| خط تولید پایلوت نیمه صنعتی اکسید عناصر نادر خاکی از فسفات با حضور معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در مجتمع فسفات و اکسفوردی بافق راه اندازی شد.