در حال بارگزاری....
دانلود

سرود بسیار زیبا انتظار سبز گروه سرود آفتاب سمنان(کیفیت متوسط)

این سرود توسط گروه سرود آفتاب سمنان در جشنواره ی کشوری عدالت و امید که در سال 1388 در تهران برگزار شد اجرا گردید.
همچنین این قطعه به عنوان سرود قابل تقدیر در این جشنوراه شناخته و آهنگساز، تکخوان و شعر آن حائز رتبه برتر گردیدند.
www.navayeaftab.ir