در حال بارگزاری....

هیات داوران بخش اقتصاد مقاومتی چهارمین جشنواره فیلم عمار

دکتر عادل پیغامی، مهدی زمانپور کیاسری و مرتضی فیروز آبادی داوران بخش اقتصاد مقاومتی چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار