در حال بارگزاری....
دانلود

صحبت های ریگان در مورد انقلاب ایران

ریگان در این گفته ها اقرار میکند: من از سیاست رییس جمهوری کارتر انتقاد میکنم چرا که شاه بهترین دوست ما در منطقه بود من به هیچ وجه قانع نشده ام که او بر علیه مردم خود بود. این لکه سیاهی در سیاست ماست که باعث سرنگونی شاه شدیم. او علاوه بر اشاره به خدمات شاه در اصلاحات ارضی عنوان میکند این ار ما باعث کشته شدن هزاران ایرانی شد.