در حال بارگزاری....
دانلود

نمایشگاه فناوری«آیفا»، ساعتهای هوشمند ارزانتر و صفحه ها

شرکتهای سازنده گوشی همراه و ساعت هوشمند محصولات جدید خود را در نمایشگاه فناوری «آیفا» ارائه کردند.