در حال بارگزاری....
دانلود

دجال در کارتونها

دجال کسی است که یهود و فراماسونری زمینه سازان خروج او هستند
او همان شاه جهان است که در آینده میاید.

خطبه ی امیر المومنین(ع) و اوضاع اخر الزمان و توصیفاتی راجع به دجال_

شیخ صدوق در کمال الدین از نزال بن سیره روایت میکند که گفت: علی بن ابی طالب برای ما خطبه خواند و پس از حمد و ثنای اللهی سه بار فرمود: سلونی ایها الناس قبل ان تفقدونی یعنی ای مردم!پیش از انکه مرا از دست بدهید،هر چه می خواهید از من بپرسید!
در این وقت صعصعه بن صوحان از جا برخاست و گفت:یا امیر المومنین!دجال کی خواهد امد؟
امام فرمود:بنشین


مطالب پیشنهادی