در حال بارگزاری....
دانلود

نرم افزار نویسا-نرم افزار تایپ گفتاری فارسی

ایده و اجرا از کانون تبلیغات سروش سیما