در حال بارگزاری....
دانلود

ترک اعتیاد اجباری برای میمون سیگاری

این اوران اوتان در باغ وحشی در اندونزی زندگی می کند که بدستور پزشکان باید ترک اعتیاد کند. بدین جهت وی در ماههای آینده در جزیره بسیار کوچکی که در داخل دریاچه این باغ وحش قرار دارد به تنهایی زندگی خواهد کرد تا کسی نتواند برای او سیگار بیاورد.