در حال بارگزاری....
دانلود

مستند خیانت شاه و جدایی بحرین از ایران

در این ویدئو مشاهده می کنید که چگونه بر اثر بی لیاقتی محمد رضا پهلوی و دسیسه روباه پیر (انگلیس) بحرین از خاک کشور عزیزمون ایران جدا میشه.