در حال بارگزاری....
دانلود

مروری بر اتفاقات سال 98

مروری بر اتفاقات سالی که گذشت


6 فروردین 99
مطالب پیشنهادی
پاداش خوبی ها در 4 روز پیش سیدعلی گدا خامنه ای یک چپی انداخته گردن خودش چهل سال ان راعوض نکرده پرازویروس شده و دردسر برای ملت بدبخت ایران وعراق ویمن وفلسطین باافکار متحجرش