در حال بارگزاری....

کشف جدید دانشمندان, ماده تاریک، جهان پنهان

«ماده تاریک» یکی از مباحث مهم در دنیای فیزیک و نجوم است. دانشمندان معتقدند بسیاری از پدیده های دنیای ما با چارچوب های کنونی علم فیزیک توجیه پذیر نیستند و احتمالا موادی در این دنیا وجود دارند که بشر هنوز به آنها دست پیدا نکرده و می توانند پدیده های عجیب فیزیکی را رقم بزنند.