در حال بارگزاری....
دانلود

جنگ هشت روزه غزه

اطلاعات بسیار جالب که ممکن در مورد جنگ هشت روزه غزه ندانید!!!
نقش ایران در جنگ هشت روزه غزه!!!
با سخنرانی آقای رائفی پور!!!