در حال بارگزاری....
دانلود

عدد طلایی و اسلام

در این ویدیو شما می بنید که عدد طلایی در تمامی نشانه های الهی رعایت شده است