در حال بارگزاری....
دانلود

آیا جزیره افسانه ای Hy Brasil در ایرلند وجود دارد ؟

داستان های عجیبی از ظاهر و ناپدید شدن جزایری در سواحل ایرلند نقل می شود علاوه بر منابع موثق در فرهنگ عامه مردم ایرلند شاهدان معروفی نیز در قرن بیستم ادعای دیدن این جزایر را داشته اند مردم ایرلند معتقدند رب النوع اسطوره ای ایرلند پس از شکست به محلی در سواحل ایرلند پناهنده می شود و این جزیره به «Hy Brasil» در میان مردم عادی به خصوص ملوانان شناخته شده است آیا این جزیره یک بشقاب پرنده بسیار بزرگ است ؟