در حال بارگزاری....
دانلود

رد داروینیسم-قسمت 2-دلایل علمی و عقلی

ادامه ویدئوی قبل. در این قسمت علاوه بر دلایل علمی، یک دلیل عقلی هم از سوی استاد رائفی پور برای رد نظریه داروینیسم مطرح شده است.