در حال بارگزاری....
دانلود

پشت صحنه یک تولید

این پشت صحنه ی یک گزارش تولیدی 2 دقیقه ایه - البته همش نیست
کاری که شاید 3 تا 4 ساعت طول می کشه، که هماهنگی و کارگردانی و نریشن نویسی و تمرین بشه، بعد بره برای ضبط و پخش رو آنتن - البته این همش نیست