در حال بارگزاری....
دانلود

من هنوز همونم

من هنوز همونم.تیغه واسه هرچی مغز خرابه زبانم.من یه دیوونه ام که دنیا پیره ولی هنوزم جوونم.هی میگی چرا جدایی ازم؟چون خیلی وقته با خدا میرم.من دل از این دنیا میکنم.نمیدونم دارم خودمو کجا میبرم.یه درخت تو مغزم همش. که روحم برگاشه قلبم تنش. هر کی اومد یه خط انداخت رو این قلب فرسوده که خسته ام ازش \کپی و گزارش ممنوع