در حال بارگزاری....
دانلود

اعتراض خانواده جوان غرق شده به عمکرد ضعیف مسئولان

بیش از 5روز است که جوانی19 ساله در رود ملکی شهرستان هیرمند سیستان می گذرد به علت نبود امکانات و عدم توجه مسئولین محلی پیدا نشده اسن؟؟؟!!http://www.nedayehamoun.ir