در حال بارگزاری....
دانلود

پیاده سازی سیستم های کنترلی موگزا

برقراری ارتباط هر یک از کابین های یکی از بزرگترین چرخ و فلک های جهان در کشور آمریکا و کنترل و مدیریت آنها با سیستم مرکزی با استفاده از تجهیزات موگزا
اطلاعات شرکت: تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه جلالیان، پلاک 14، طبقه چهارم، شرکت ایورد آریا تلفن: 88919265 فاکس: 88937470
وب سایت www.eworldco.ir