در حال بارگزاری....
دانلود

عسل طبیعی

وقتی داخل کندوی زنبور عسل قاب عسل قرار نگیرد زنبوران عسل به این شکل موم بافی می کنند و زنبور دار به زحمت می تواند عسل طبیعی را خارج کند


26 دی 96