در حال بارگزاری....
دانلود

نماهنگ زیبای عراقی ها برای سردار قاسم سلیمانی

نماهنگ زیبای " سلمانُ منّا " ، یک نماهنگ عراقی برای تشکر از حاج قاسم سلیمانی