در حال بارگزاری....
دانلود

جایزه نوبل صلح اتحادیه اروپا از نگاه مخاطبان بی بی سی

شرکت ملی نفت کش ایران از سال 2012 تحت تحریم های اتحادیه اروپا -این اتحادیه در همان سال موفق به دریافت جایزه نوبل صلح از آکادمی نوبل شده بود- قرار داشت اما در جولای سال گذشته دادگاهی در اروپا حکم داد تحریم های اروپا علیه آن لغو شده است ولی مجددا در چند روز گذشته این تحریم ها اجرایی شدند.