در حال بارگزاری....
دانلود

سلام باستانی هیئت زروخانه ای علی ابن ابی طالب مروست

هیئت باستانی علی ابن ابی طالب مروست از سال 93 رسما کار خود را در مروست شروع کرده و این اولین نمایش عمومی این هیئت در سطح شهر است