در حال بارگزاری....
دانلود

انیمیشن خمیری

استاپ موشن یکی از چندین سبک ساخت انیمیشن میباشد که این سبک بصورت آکادمیک در دوره های انیمیشن ازتخیل تا حرکت مجتمع فنی تهران ونک آموزش داده میشود
استاد دوره ها :آقای حامد پناهی میباشد که به آموزش چگونگی ساخت انیمیشنهای کوتاه و جشنواره ای میپردازد.
تلفن تماس : ۸۸۸۸۹۷۹۶ داخلی ۱۱۱