در حال بارگزاری....
دانلود

ثبات در بازار ارز

شبکه خبر- 31 شهریور 94- 20:00| در بازار ارز ثبات حاکم است و این وضع بدون تاثیر پذیری از برجام تا پایان سال ادامه دارد.