در حال بارگزاری....
دانلود

درد دلی با شهیدان باکری

ابتدا مکالمه ی بیسیمی شهیدان حسن باقری و مهدی باکری را نشان می دهد و سپس به بیان جکی ترکی از زبان حاج سید حسن آقا میری درباره شهیدان باکری می پردازد.