در حال بارگزاری....
دانلود

TED: بل پیزو: پنج راه برای برباد دادن رویاهایت!!!

همه ما می خواهیم چیزی را اختراع کنیم که اساسا موفقیت آمیز باشد،شرکت موفقی راه اندازی کنیم، کتابی بنویسیم که بهترین فروش سال را داشته باشد. و درعین حال تعداد بسیار کمی از ما در واقع اینها را انجام می دهیم. کارآفرین برزیلی بل پیزو پنج اسطوره ی ساده انگارانه ای را که با وجود آن ها، پروژه رویایتان هرگز به ثمر نمی رسند را می شکافد.