در حال بارگزاری....
دانلود

فکایی افقانستان

فکایی این مرد افقانستان در مورد در گذشت طالبان وهم چنین حامد کرزای دیگر داستان هایی که بر افقانستان گذشته