در حال بارگزاری....
دانلود

پردازش تصاویر ماهواره ای -قسمت 37-محمد یزدانی

به نام خدا در این فیلم ها پردازش تصاویر ماهواره ای در ArcMap به شما آموزش داده می شود.09382252774/سنجش از دور,سنجش از دور اپتیکی,سنجش از دور راداری,سنجش از دور ابرطیفی,سنجش از دور حرارتی,سنجش از دور لایدار, تصاویر ماهوارهای, توانهای تفکیک, توان تفکیک مکانی, توان تفکیک طیفی, توان تفکیک زمانی, توان تفکیک رادیومتریکی ,ماهواره ها و سنجنده ها, معرفی ماهوارههای سری لندست, نسل اول ماهوارههای لندست
سنجش از دور, مراحل رشد تاریخی سنجش از دور, طیف الکترومغناطیس, اجزاء مدل سنجش از دور, منبع انرژی یا روشنایی, تشعشع و اتمسفر, برخورد انرژی با اشیاء, دریافت و ثبت انرژی به‌وسیله سنجنده‌ها, انتقال سنجش و پردازش تصاویر ماهواره ای, تجزیه و تحلیل و تفسیر تصاویر ماهواره ای, انواع سنجنده‌ها و سنجش از دور, سنجش از دور اپتیکی, سنجش از دور راداری, سنجش از دور ابرطیفی, سنجش از دور حرارتی, سنجش از دور لایدار, کاربردهای سنجش از دور, تصویر ماهواره ای, توانهای تفکیک تصاویر ماهواره ای, مراحل انجام یک پروژه سنجش از دور (RS),داده های زمینی, داده های سنجش از دوری, عوامل موثر بر انتخاب داده‌هاي سنجش از دور,قدرت تفکیک مکانی تصاویر ماهواره ای, قدرت تفکیک طیفی تصاویر ماهواره ای, قدرت تفکیک رادیومتریک تصاویر ماهواره ای, قدرت تفکیک زمانی تصاویر ماهواره ای, صحت سنجی و کنترل کیفی تصاویر ماهواره ای, وارد کردن تصاویر ماهواره ای به محیط نرم افزار,پردازش تصاویر ماهواره ای, معرفی ماهوارههای سری لندست, نسل اول ماهوارههای لندست, سنجنده اسکنر چند طیفی, نسل دوم ماهوارههای لندست سنجنده نقشه بردار موضوعی,سوم ماهوارههای لندست, سنجنده نقشه بردار موضوعی بهبود یافته, نسل چهارم ماهوارههای لندست, سنجنده OLI ,سنجنده مادون قرمز حرارتی, سنجندههای چندطیفی ماهوارههای سری NOAA , سنجنده مادیس,ماهواره آیکونوس,دانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت EARTHEXPLORER , دانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت GLCF , دانلود تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار SAS PLANET , دانلود تصاویر از طریق سایت LIBRADEVELOPMENTSEED , نمایش آنلاین تصاویر ماهواره ای در نرم افزار ARC MAPبا استفاده از اکستنشن ARCBRUTILE , دانلود تصاویر ماهواره ای SENTINEL , دانلود تصاویر ماهواره ای NOAA , دانلود تصاویر ماهواره ای MODIS , معرفی نرم افزار ARCMAP , طریقه دسترسی به ARCMAP , آشنایی با محیط ARCMAP , طریقه اضافه کردن جدول مندرجات , آشنایی با جدول مندرجات (TABLE OF CONTENTS) , طریقه اضافه کردن نوارها در محیط ARCMAP ,
آشنایی با نوار ابزار استاندار , آشنایی با نوار ابزار TOOLS , وارد نمودن داده ها(لایه های اطلاعاتی) در ARCMAP , انواع روش های ذخیره نمودن یک پروژه در ARCMAP , ذخیره نمودن تصاویر ماهواره ای ,
باز نمودن تصاویر ماهواره ای, ذخیره نمودن تصاویر ماهواره ای برای چاپ, استفاده از روش PUBLISHER ,
بازکردن پروژه PUBLISHER , روش ذخیره ی پروژه به روش PDF , روش ذخیره دائمی پروژه ها در ARC MAP , روش آدرس دهی دائمی داده ها جهت فراخوانی به محیط ARC MAP , روش پیدا کردن اطلاعات جانبی تصاویر ماهواره ای , معرفی پنجرهIMAGE ANALYSIS ,ترکیب باندها تصاویر ماهواره ای , ایجاد ترکیب رنگی تصاویر ماهواره ای , کاربرد برخی از ترکیب های رنگی تصاویر ماهواره ای, ایجاد ترکیب رنگی تصاویر ماهواره ای در ARCMAP , عدد رقومی چیست؟ , تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای , ژئورفرنس کردن تصاویر ماهواره ای , مراحل انجام ژئورفرنس کردن تصاویر ماهواره ای ,نمایش تصویر زمین مرجع شده در GOOGLE EARTH , نرم افزار GOOGLE EARTH , تبدیل لایه های GIS به فرمت GOOGLE EARTH , تبدیل لایه های GOOGLE EARTH به فرمت GIS , موزائیک کردن تصاویر ماهواره ای ,ایجاد برش بر روی تصاویر ماهواره ای , ساخت SHAPEFILE و دیجیت کردن مرز محدوده مورد مطالعه , رقومی سازی تصاویر ماهواره ای , برش طیفی بر روی تصاویر ماهواره ای ,
کنتراست و درخشندگی تصاویر ماهواره ای , روش اعمال تابع کنتراست بر روی تصویر در محیط ARCMAP , فیلتر تصاویر ماهواره ای , روش انجام فیلتر در نرم افزار ARC MAP انوع فیلتر کانولوشن بر رویتصاویر ماهواره ای , تحلیل مولفه های اصلی , روش انجام PCA در نرم افزار ARCMAP , محاسبه شاخص های سنجش از دور در نرم افزار ARCMAP , شاخص پوشش گیاهی NDVI , سری های زمانی و ترکیب های (COMPOSITE) شاخص پوشش گیاهی NDVI , کاربرد NDVI , ایجاد یک نقشه NDVI در ARCMAP , محاسبه شاخصINFRARED PERCENTAGE VEGETATION INDE (IPVI ) , شاخص(RVI) RATIO VEGETATION INDEX , شاخص(DVI ) DIVERGENCE VEGETATION INDEX , محاسبه خط خاک و بدست آوردن معادله خط خاک , شاخص(WDVI) WEIGHTED DIFFERENCE VEGETATION INDEX , شاخص(SAVI) SOIL ADJUSTED VEGETATION INDEX , شاخص(TASVI)TRANSFORMED SOIL VEGETATION INDEX , شاخص ( MSAVI) MODIFIED SOIL ADJUSTMENT VEGETATION , شاخص PERPENDICULAR VEGETATION INDEX (PVI) , شاخص GEMI , شاخص GVI (لندست TM) , روش SULTAN'S FORMULA , طبقه بندی تصاویر ماهواره ای , محدودیتهای کلاسه بندی تصاویر ماهواره ای , روشهای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در ARC MAP , طبقه بندی نظارت نشده (UNSUPERVISED) تصاویر ماهواره ای , طبقه بندی نظارت شده (SUPERVISED) تصاویر ماهواره ای , تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از طبقه بندی نظارت شده و طبقه بندی نظارت نشده , مراحل کلی تهیه نقشه های کاربری اراضی با استفاده از اطلاعات دور سنجی , معایب استفاده از فناوری سنجش از دور در تهیه نقشه های کاربری اراضی , مشکلات تفسیر تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه های کاربری اراضی , تهیه نقشه کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای در ARC MAP به روش طبقه بندی نظارت شده , تهیه نقشه کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای در ARC MAP به روش طبقه بندی نظارت نشده , ارزیابی دقت تصاویر ماهواره ای , ارزیابی دقت طبقه ب


8 اسفند 98
مطالب پیشنهادی