در حال بارگزاری....
دانلود

سمندvsس206(توضیحات خوانده شود)شماره2

سمندخودم:کیت مکش هوا.کیت اگزوز.2سرنشین.206 آرش:هدرز.منبع.اینتنیک هوا.کیت مکش.تغییرات ecu........تست از دنده2 سرعت60 هست...وزن هااا 60 کیلو ارش سنگین بود....ما 160بودیم ارش 220کیلود بود