در حال بارگزاری....
دانلود

برنامه صندلی موفقیت با آقای سعید فدایی نماینده بیمه پاسارگاد

در این مصاحبه با آقای فدایی نماینده موفق بیمه عمر پاسارگاد صحبت می کنیم. در مورد نحوه فعالیت و راهی که برای رسیدن به آن طی کرده سوال می کنیم و با ایشان بیشتر آشنا می شویم.


15 شهریور 98
مطالب پیشنهادی