در حال بارگزاری....
دانلود

هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل

فیلم هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل ساخته شده توسط گروه هنری کربن به سفارش دفتر مرکزی سازمان ملل در ایران ( UN DP )