در حال بارگزاری....
دانلود

کاهش قیمت خودرو در بازار

شبکه یک - 12 مرداد 94- 14:00| روند کاهش قیمت خودرو در بازار داخلی آغاز شده است. بعد از گفتگوهای مسئولان برخی ازشرکت های خودروسازی غربی برای ورود به بازار ایران روند کاهش قیمت برخی خودروها به ویژه چینی آغاز شده است.