در حال بارگزاری....
دانلود

پاندای بامزه ای که محبت را دوست دارد

راستش ما هم نمی دانیم اینجا کجاست، اما احتمالا منطقه حفاظت شده ای برای پانداهاست و یکی از آن ها به نظر می رسد بغل را بیشتر از بقیه دوست دارد و می خواهد همه توجه خانم نگهبان به او باشد.