در حال بارگزاری....
دانلود

اجرای حمید مهدوی در چهلم فرزند جواد یساری در مقابل احمد نجفی ایرانمنش عباس قادری

اجرای اهنگ غمگین در چهلم فرزند جواد یساری در کنار استاد بهلولی رییس انجمن هنرمندان در کنار هنرمندان پیشکسوت موسیقی ایران در کنار ناصر پاشایی پدر مرتضی پاشایی


1 بهمن 96