در حال بارگزاری....
دانلود

نماهنگ «طوفان شن»

«و کم قصمنا من قریه» یعنی ای مردم نومید نباشید از این‌که بتوانید یک قدرت و یک امپراطوری عظیم را به زانو در بیاورید. نگویید امریکا یک قدرت جهانی است و چگونه یک ملت می‌تواند این قدرت را به خاک بنشاند، این کار در تاریخ بارها و بارها تکرار شده است. «وکم قصمنا من قریه» ما ای بسا تمدنها و شهرها و حکومتها و امپراطوریها را که در هم شکسته‌ایم؛ «و انشانا بعدها قوماً آخرین» و پس از آنها مردم دیگری را روی کار آورده‌ایم


6 اردیبهشت 98
مطالب پیشنهادی