در حال بارگزاری....
دانلود

کریمی:عشق پیمبر علی علی / ساقی کوثر علی علی / فاتح خیبر علی

عشق پیمبر علی علی / ساقی کوثر علی علی / فاتح خیبر علی علی / علی مدد علی مدد علی مدد / علی علی . . . . / دل در سینه ی بی قرار خاص و عام است / سر مست و سینه مست و دیده مست و کام مست / خم مست و شیشه مسته و سبو مست و جام مست / ساقی کوثر علی علی / عشق پیمبر علی علی / فاتح خیبر علی علی / علی مدد علی مدد. . ./ من از غم پریشانم علی گویم علی گویم / اگر از شوق خندانم علی گویم علی گویم / نه تنها ما علی گوییم داور هم علی گوید / به هر جایی که درمان است پیمبر هم علی گوید /