در حال بارگزاری....
دانلود

پشت صحنه نشریه دانشجویی «اتفاق»

پشت صحنه ای از فعالیت نشریه ی مستقل دانشجویی «اتفاق» دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا و گوشه ای از عملکرد اعضای تحریریه ی این نشریه در سال 1392.
«اتفاق» تریبون شماست... آن را باور کنید..!
www.ettefaghonline.ir