در حال بارگزاری....
دانلود

اسکیت سیاه و سفید

فیلیپ شوستر، اسکیت باز حرفه ای در طول 10 سال اخیر با ویدئوهایی که روی اینترنت گذاشته، نامی برای خود دست و پا کرده است. حالا کافی است ویدئویی که او سیاه و سفید ساخته را ببینید. دنیای اسکیت به شکل سیاه و وسفیدف جور دیگری است. ببینید و لذت ببرید