در حال بارگزاری....
دانلود

نظارت بر بازار عید

شبکۀ خبر- 16 اسفند 93- 08:37| در این بخش خبری با جناب آقای علیرضا جواهری مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی گفتگوی تلفنی انجام شد. دولت از 15 اسفند تا 15 فروردین طرح ویزه ای را برای نظارت بر بازار شب عید و بازار پایان سال اجرا می کند.