در حال بارگزاری....
دانلود

علیرضا طلیسچی...

كاش فقط یك نفر بود كه وقتی بغضمیكردم منو میكشوند تو بغلش میگفت گریه كنی میكشمتاااا....//////این روزها احساس میكنم چقدر شبیه سكوتم با كوچك ترین سخنی میشكنم...