در حال بارگزاری....
دانلود

ادامه پیشروی ارتش سوریه در استان حلب

نیروهای ارتش سوریه پس از پاكسازی شهرك صنعتی "شیخ نجار" در حومه حلب،منطقه "المعبدیه"را تحت کنترل خود درآوردند.
http://fa.alalam.ir/news/1608524


مطالب پیشنهادی