در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش ریاضی 1 اول دبیرستان - جلسه 26 - اعداد حقیقی بخش 5

به دست آوردن ارقام اعشاری عدد رادیکال 2 تا چند رقم با استفاده از جئوجبرا - رسم پاره خطهای رادیکالی که زیر رادیکال آنها مجموع یا تفاضل دو مربع است، مانند رادیکال 13 و رادیکال 12 - توضیحی پیرامون رسم رادیکال 6 (مهدی مفیدی احمدی epmath.ir).