در حال بارگزاری....
دانلود

پشت پرده جشن تیرگان در روز ملی دماوند! (همزمان در تل آویو و

اتفاقی که در تل آویو اسرائیل و رینه ایران در یک روز می افتد
چهاردهم تیر ماه
پنجم july
دقیقا پنج ساله شروع شده و امسال ششمین سالشه
برای تحقیق بیشتر این کلمه رو سرچ کنید :
(tel aviv water fight)
عجیب نیست که در یک روز مشخص این اتفاق می افته و دقیقا 5 سال اجرا شده
لینک عکسهای پارسال (جشن تیرگان):
http://www.afsaran.ir/link/267430